TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Yatırım Teşvik Sitemi Nedir

Yatırımlarda Devlet Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar Ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No:2012/1) Tebliğ çerçevesinde Yatırım Teşvik Belgeleri Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRESİ

 • Yatırım teşvik belgesinin süresi 3 yıldır. Bu süre 1,5 yıl uzatılmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

 • Genel Teşvik
 • Bölgesel Teşvik
 • Öncelikli Yatırımlar
 • Stratejik Yatırımlar

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu