TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Yatırım Teşvik Belgelerinde Destek Oran Ve Süreleri

VERGİ İNDİRİMİ

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler

Yatırım Katkı Oranı* (%)

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı** (%)

1. Bölge

15

50

2. Bölge

20

55

3. Bölge

25

60

4. Bölge

30

70

5. Bölge

40

80

6. Bölge

50

90

 

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

*Her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilir.

** Vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında uygulanır.

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı (%)

İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Yatırım Dönemi*

İşletme Dönemi

I.Bölge

15

50

80

20

II.Bölge

20

55

80

20

III. Bölge

25

60

80

20

IV. Bölge

30

70

80

20

V. Bölge

40

80

80

20

VI. Bölge

50

90

80

20

 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Bölgeler

Uygulama Süresi

Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı)

Bölgesel Teşvik

Stratejik Yatırımlar

1

2 yıl

10%

15%

2

3 yıl

15%

15%

3

5 yıl

20%

15%

4

6 yıl

25%

15%

5

7 yıl

35%

15%

6

10 yıl

-

-

 

Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda destek tavanı uygulanmaz.

 

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ

Uygulamalar

Destek Oranı

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

Ar-Ge ve Çevre

5 Puan

2 Puan

1.000

*Stratejik Yatırımlar

*5 Puan

*2 Puan

*Yatırımın %5'i ve azami 50.000

*TOSHP kapsamındaki stratejik yatırımlar

*10/8 Puan (yüksek
teknolojili-diğer ürün)

*2 Puan

*Yatırımın %20'si ve azami 50000

Bölgesel Teşvik

3. Bölge

3 Puan

1 Puan

1.000

4. Bölge

4 Puan

1 Puan

1.200

5. Bölge

5 Puan

2 Puan

1.400

6. Bölge

7 Puan

2 Puan

1.800

 

 

 

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu