TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Yatırım Teşvik Belgelerinde Alt Bölge Destekleri

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında

  • OSB’lerde veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik) yapılacak yatırımlar, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları,

  • İstanbul ili hariç olmak üzere 1, 2, ve 3. bölgede gerçekleştirilmeleri durumunda 4. Bölge desteklerinden yararlanır.
  • 4 üncü, 5 inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu