TEDE-PORT

Yatırım Teşvik Sistemi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Stratejik Yatırım Uygulamaları

 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması
 • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Katma değerin asgari %40 olması
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi ve Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri*

KDV İstisnası

var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

var

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği**

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)

KDV İadesi

Var (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)


*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

**TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.

Konuyla ilgili güncel veriler için tıklayın

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu