TEDE-PORT

Yatırım Sözlüğü

Kaynak: TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü www.yatirimadestek.gov.tr

ABİGEM

Akreditasyon

Alım Heyeti

Alt Yüklenici

Amortisman

Ar-Ge

Aracı Kurum

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKKS)

ARDEB

Atık Bertaraf

Avan Proje

Avrupa Yatırım Bankası

Ayni Katkı

B2B

B2C

B2G

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu

Bağlantı ve Sistem Kullanma Anlaşması

Başabaş Noktası

Basit Faiz

Bedelsiz İhracat

Benchmarking

Bilanço

Bileşik Faiz

Biyokütle

Bölge Kalkınma İdaresi

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Brownfield Investment

Bütçe

C2C

Çalışma İzni

Cari Oran

Cazibe Merkezi Programı (CMP)

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP)

CE Belgesi

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

Çevre (İzin) Lisansı

Çevre Düzeni Planı

CIF

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)