TEDE-PORT

Yabancı Yatırımcı Rehberi

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi www.invest.gov.tr

Kesintisiz Reform Süreci

Türk hükümeti, nitelikli işgücü, yenilikçi üretim, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma için uluslararası iş birliği için yapılan reformlara her zaman öncelik vermiştir.

2000'li yılların başında başlatılan kapsamlı reform süreci günümüzde de devam etmektedir.

Başlıca Reformlar

 width=

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Gün Sayısı – 2018

2002 yılında, şirket kurmak için gereken ortalama gün sayısı 38 iken, bu sayı reform süreci doğrultusunda 6,5'e düşürülmüştür.

 width=

Kaynak: Dünya Bankası

DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 2018

Son 16 yılda yapılan kapsamlı reformlar sayesinde, günümüzde Türkiye yabancı yatırımcılara uygulanan kısıtlamaların sayısı açısından OECD ortalamasının çok altında yer almaktadır.

 width=

Kaynak: OECD

İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Sıralama Değişikliği (2019 – 2018)

Türkiye, iş düzenlemelerindeki son gelişmeler sonucunda Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde kayda değer bir iyileşme göstererek 190 ülkenin yer aldığı sıralamada 43. sıraya yükselmiştir.

 width=

Kaynak: Dünya Bankası

Detaylı güncel bilgi için tıklayın

https://www.invest.gov.tr/tr/whyturkey/top-reasons-to-invest-in-turkey/sayfalar/continuous-reform-process.aspx