TEDE-PORT

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE DESTEKLERİ

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE DESTEKLERİ

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir.

Sanayi firmalarında enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufu sağlanması için hazırlanan projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanmaktadır.

Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden faydalanabilmektedir.

Destekten yararlanabilmek için işletmelerin enerji verimliliği portalına kayıtlı olmaları ve her yıl Mart ayı sonuna kadar önceki yıla ait enerji tüketim bilgilerini Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemine ilişkin belgenin alınması veya başvuru yapıldığına dair belgenin ibraz edilmesi şartı aranmaktadır. Her yıl Ocak ayında başvuru alınmaktadır. Başkanlık, internet sitesinden ilan etmek suretiyle başvuru almayacağı gibi birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Proje Uygulama Bedeli                 : En Fazla 5.000.000 TL

Proje Uygulama Süresi                 : En Fazla 2 Yıl Proje Geri Ödeme Süresi: En Fazla 5 Yıl Destek Üst Limiti                                                : 1.500.000 TL

Destek Alt Limiti                              : yok

Destek Oranı                                    : Proje Uygulama Bedelinin %30’u

Destek Tipi                                        : Hibe

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KURUMUNUN DİĞER DESTEKLERİ