TEDE-PORT

KOJENERASYON VERİM BELGESİ VE LİSANSSIZ ÜRETİM

KOJENERASYON VERİM BELGESİ VE LİSANSSIZ ÜRETİM

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

Lisans alma ile şirket yükümlülüğü olmaksızın Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesisleri ile Atık Isıdan Elektrik Üretilmesinde Verimlilik Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 18/10/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi ve Değerlendirme Belgesi Başvuru Kılavuzu” kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne proje başvurusu yapabilirler.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KURUMUNUN DİĞER DESTEKLERİ