TEDE-PORT

KOBİ FİNANS DESTEK PROGRAMI

KOBİ FİNANS DESTEK PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır.

Program ile banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkanlar dahilinde destek verilmektedir.

Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. Acil destek ve makine-teçhizat kredilerinde kredi alındığı tarihten itibaren azami 36 ay, işletme kredisinde ise azami 18 ay desteklenmektedir. Acil destek kredisi doğal afet, yangın, terör gibi durumlarda yerel düzeyde uygulanmaktadır. Acil destek kredisinin kapsamı, üst limiti ve faiz/kâr payı destek oranı KOSGEB İcra Komitesince koşullara göre belirlenmektedir. Acil destek kredisine başvuracak işletmeler için sadece KOSGEB’e kayıtlı olmaları şartı aranmakta olup; işletmelerin durumdan etkilendiklerini Kaymakamlık/Valiliklerden belgelendirmesi gerekmektedir. İşletme 36 ay içinde kredi üst limitini aşmadan birden fazla kredi faiz desteğinden faydalanabilmektedir.

İşletme 36 ayın sonunda yeniden destek talebinde bulunabilmektedir. Bu durumda önceki krediden kalan borç tutarı ile kullanacağı kredinin tutarı toplamı işletme için tanımlanan kredi üst limitini geçmemelidir. KOSGEB desteği ile işini kurmuş olan faal Girişimci İşletmelere işletme ve/veya makine-teçhizat kredilerinde 50.000 TL kredi üst limiti içerisinde asgari 10 puanlık faiz/kâr payı desteği verilmektedir. Girişimci işletmenin kadın, genç, engelli, birinci derecede şehit yakını veya gazi tarafından kurulması halinde kredi üst limiti 70.000 TL olarak uygulanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler olarak tanımlanmakta olup, bu işletmelerin işletme ve/veya makine-teçhizat kredilerinde 500.000 TL kredi üst limiti içerisinde asgari 12 puanlık faiz/kâr payı desteği verilmektedir. Stratejik ve öncelikli sektördeki işletme yerli makine-teçhizat için kredi kullanıyorsa taban destek puanı 14 olarak uygulanmaktadır.

Bankanın uyguladığı faiz/kâr payı destek oranının, KOSGEB’in belirlediği destek oranının altına düşmesi halinde bankanın oranı uygulanmaktadır. Kullanılmış makine için kredi faiz/kâr payı desteği verilmemektedir. Ayrıca tek bir makine için birden fazla bankadan kredi kullanılamamaktadır. Destek kapsamında alınan makineler kredi vade süresince 3. bir kişiye satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. Destekleme koşulları ve asgari (taban) destek puanının altına düşmemek üzere destek puanı, KOSGEB tarafından işletme bazında yapılacak değerlendirmeyle belirlenmektedir.