TEDE-PORT

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi nedir?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirdiğiniz hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçlarınızı finanse ediyoruz.

Kimler için uygun?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalarımız

Ürünün amacı ne?

İhracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman sağlıyoruz.

Program limiti nedir?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında program limiti azami 75.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi Programımızın faiz oranları kredinin vadesine ve kredi kullanılan döviz cinsine göre belirlenmektedir. İlgili oranlara internet sitemizde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-isletme-sermayesi-kredisi