TEDE-PORT

İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI

İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında, ihracatçılarımızın sermaye malı ihracatından doğan vadeli alacaklarını iskonto ediyoruz.

Programın amacı nedir?

Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında, satış sözleşmesi bazında ticari ve politik risklere karşı sigortalanan ihracat işlemlerinden doğan, vadeli ihracat alacaklarını sevk sonrası aşamada iskonto ediyoruz.

Firma Limiti Nedir?

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında herhangi bir firma limiti bulunmamaktadır.

İşlem Alt Limiti Nedir?

15.000 ABD Doları

Vade Ne Kadar?

Azami vade, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı’nda belirlenen limitler çerçevesinde, işlem bazında taraflarca belirlenmektedir.

Kapsanan Mallar:

Türkiye’den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye mallarını finanse ediyoruz.

Kredilendirme Oranı:

Kredilendirme oranını, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit ediyoruz. Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranını %90, zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranını %85 olarak uyguluyoruz.

Teminat:

Krediye ilişkin asli teminat, ihracat alacaklarının ve ihracat bedellerine ilişkin Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında doğmuş/doğacak hakların Bankamıza temlik edilmesidir.

Anapara Geri Ödeme Dönemi İki Yıl ve Üzerindeki İhracat İşlemlerine İlişkin Şartlar:

OECD düzenlemeleri çerçevesinde, anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki işlemler için ihracat bedelinin asgari %15’lik kısmının iskonto tarihinden önce ithalatçı firma veya bankası tarafından ihracatçıya ödenmesi gerekmektedir.

Anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki ihracat işlemlerinde, satış sözleşmesinde, ihracat bedeli vadelerinin azami 6'şar aylık dönemlere denk gelecek eşit taksitler halinde ödemeli olacak şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Anapara geri ödeme süresi; iki yılın altındaki ihracat işlemlerinde ise, satış sözleşmesinde tek bir ödeme vadesi öngörülmesi de mümkündür.

Vade ve Faiz Oranı

Program kapsamında iskonto tarihi itibariyle, sermaye malları için vadesine azami 120 ay kalan ihracat alacaklarını iskonto ediyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkeler için azami vade 60 ay olabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracat-alacaklari-iskonto-programi