TEDE-PORT

GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI

GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini arttırıyoruz.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı nedir?

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini arttırıyoruz.

Kredi: Programımız kapsamında kullandıracağımız krediler ile;

  • Alıcı firma ile imzaladığınız kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse ediyoruz.

Teminat Mektubu: Programımız kapsamında düzenlediğimiz teminat mektupları ile;

  • Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler,
  • Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alıyoruz.

Program limiti nedir?

Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Bankamız tarafından belirlenir. Alıcı firma ile imzaladığınız gemi kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi kullandırabiliyor veya teminat mektubu limiti belirleyebiliyoruz. Program bazında azami 25 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırabiliyor veya teminat mektubu limiti belirleyebiliyoruz. Ayrıca bu limitler dahilinde aynı proje için kredi ve teminat mektubunu birlikte kullandırabiliyoruz.

İşlem alt limiti nedir?

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Maksimum 360 gündür.

Kimler başvurabilir?

Gemi İnşa Firmaları

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/gemi-insa-ve-ihracati-finansman-programi