TEDE-PORT

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KREDİ PROGRAMI

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KREDİ PROGRAMI

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Nedir?

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi (FKŞYK) ihracatçı, imalatçı-ihracatçı, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı, Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların; ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla ve Finansal Kiralama Şirketleri aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

Kimler için uygun?

  • İhracatçı,
  • İmalatçı-İhracatçı,
  • İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,
  • Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,
  • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı kapsamında kullandırılan kredilere yönelik vergi, resim ve harç istisnası uygulamasına ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ürünün amacı nedir?

Türkiye’de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların ve Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer